Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

SPRAWOZDANIE Z IX KONFERNCJI NAUKOWEJ W DNIU 14.09.2019R.

Utworzono dnia 14.10.2019
Czcionka:

     Sprawozdanie z IX konferencji naukowej z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera połączonej z obchodami 10-letniej działalności stowarzyszenia, pt.Choroba Alzheimera to brutalny i podstępny przeciwnik, czy można Ją rozumieć”, która odbyła się 14.09. 2019 r.

      Zorganizowanej w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu  OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA pod tytułem: „Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego”, dofinansowanej przy wsparciu ze środków Gminy Kielce w 2019 r.

     Co roku we wrześniu Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie organizuje w Kielcach konferencje naukowe poświecone popularyzowaniu wiedzy na temat choroby Alzheimera.

     Tegoroczna konferencja gościnnie odbyła się  w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach.  Otwarcia konferencji dokonali mgr Izabela Oszmiana – skarbnik w imieniu ŚIPIP oraz mgr pielęgniarstwa Mariusz Pająk - prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Kielcach a następnie powitał zaproszonych gości     w osobach:

Krzysztofa Marka Słonia – Senatora RP; Janinę Mikołajczyk - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach; Krzysztofa Ołownię – Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach; Annę Sokołowską-Smołkowską – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach; Zofię Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie; Danutę Latos – Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej; Annę Pluta – Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona w tym innych przedstawicieli organizacji pozarządowych  z terenu miasta Kielce  oraz prelegentów i wszystkich obecnych na sali, których nie sposób wymienić imiennie.

         W kolejnej części konferencji głos zabrali obecni goście, życząc zwłaszcza z okazji 10-lecia działalności stowarzyszenia dalszych sukcesów w aktywności stowarzyszenia, popierając ideę szerzenia wiedzy nt. choroby Alzheimera oraz owocnego merytorycznego udziału w wykładach. Ponadto na ręce prezesa zostały złożone listy gratulacyjne od: Małgorzaty Kiebzak – Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach, Zofii Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Agaty Wojtyszek – Wojewody Świętokrzyskiego.

         Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, poruszono na niej wiele aspektów związanych z chorobą Alzheimera, m. innymi omówiono szeroko pojętą opiekę i pielęgnację w chorobie Alzheimera, pierwszą pomoc, zaburzenia zachowania oraz terapie zajęciową, tak więc każdy uczestnik konferencji mógł wysłuchać coś dla siebie. Tematykę konferencji podzielono na sesje.

        W pierwszej kolejności przedstawiono najczęstsze problemy wynikające z postępu choroby Alzheimera, między innymi: charakterystykę faz choroby Alzheimera – dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka, Wojewódzki konsultant w dz. pielęgniarstwa; następnie omówiono - stany nagłe w opiece geriatrycznej na przykładzie choroby Alzheimera – lic piel Bartosz Grzywna. Sesję zakończyła mgr Marcelina Kupis-Irla  omawiając ogólne zasady komunikacji w chorobie Alzheimera.

         Sesja 2 poświęcona była – roli nowoczesnej terapii zajęciowej w pracy z seniorami w późnym stadium demencji, którą przedstawiła dr n. hum. Agnieszka Smrokowska-Reichamann. Po czym dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk omówiła – przystosowanie mieszkania dla chorego na chorobę Alzheimera. Na zakończenie tej sesji mgr Iwona Przybyło zaprezentowała – niefarmakologiczne metody wsparcia w pielęgnacji i opiece nad osobami zmagającymi się z chorobą Alzheimera.

        W  ostatniej części konferencji omówiono problemy występujące w chorobie, które w znaczący sposób wpływają na pogorszenie funkcjonowania osób z zaburzeniami pamięci oraz funkcjonowanie rodziny, jako opiekuna rodzinnego. I tak,  mgr Ewa Dunkowska omówiła zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania, pobudzenie psychoruchowe – jak sobie radzić z opieką. Następnie  p. Tomasz Możdżeń Adwokat przedstawił  wykład nt. prawa medycznego dotyczącego zgody chorego na leczenie u kresu życia. Ostatni wykład ( w postaci – folderu)  podsumowujący 10 – letnie działanie Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego zaprezentowany przez mgr Mariusza Pająka, prezesa KSA, Konsultanta wojewódzkiego w dz. piel przewlekle chorych i niepełnosprawnych, wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali w materiałach konferencyjnych.

            Na zakończenie konferencji prezes stowarzyszenia podziękował wszystkim uczestnikom za wytrwałość, oraz członkom stowarzyszenia za nieocenioną pomoc przy organizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

              Ponadto w imieniu obecnych uczestników na sali, głos zabrała p. dr n. med. Małgorzat Kaczmarczyk, która na ręce prezesa M. Pająka złożyła życzenia oraz gratulacje z okazji 10-lecia działalności stowarzyszenia i nieprzerwanego szczerzenia wiedzy nt choroby Alzheimera, która dotyka coraz młodsze osoby.  

              IX  konferencja zgromadziła  141 osób, które mogły poszerzyć swoją wiedzę nt. choroby Alzheimera.

             Mamy nadzieję, że wydarzenie to przyczyniło się do poprawy opieki nad ludźmi, których choroba okradła z własnej osobowości.

ORGANIZATORZY

Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

Konsultant Wojewódzki w dz. piel. przewlekle chorych i niepełnosprawnych

dla woj. Świętokrzyskiego,

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa dla woj. Świętokrzyskiego

RESMEDICA Poradnia Neurologiczna w Kielcach

KOMITET ORGANIZACYJNY

mgr piel. Mariusz Pająk – Przewodniczący, Konsultant Wojewódzki w dz. piel. przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla woj. Świętokrzyskiego,

mgr Ewa Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, Okręgowa Rada ŚIPIP w Kielcach,

dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa dla woj. Świętokrzyskiego,

lic. piel. Dorota Bator Specjalista w dz. piel. opieki długoterminowej,

lic. piel. Bartosz Grzywna,

KOMITET NAUKOWY nad konferencją objęli:

dr n. med. Elżbieta Jasińska

RESMEDICA Poradnia Neurologiczna w Kielcach

dr n. med.  Ewa Kądalska

 Krajowy Konsultant w dz. pielęgniarstwa geriatrycznego

dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa dla woj. Świętokrzyskiego;

dr n. hum. Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Adiunkt w Katedrze Terapii Zajęciowej, Zakład Klinicznych Form Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie

KONFERENCJĘ PATRONATEM HONOROWYM OBJĘLI:

Krzysztof Marek Słoń Senator RP,

Agata Wojtyszek  Wojewoda Świętokrzyski,

Mirosław Gębski Starosta Kielecki,

Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

Bogdan Wenta Prezydent Miasta Kielce,

Kamil Suchański Przewodniczący Rady Miasta Kielce,

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,

Świętokrzyska Izba Lekarska,

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej,

dr n. med. Ewa Kądalska Krajowy Konsultant  w dz. pielęgniarstwa geriatrycznego,

dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka Konsultant Wojewódzki w dz. pielęgniarstwa dla woj. Świętokrzyskiego,

dr n. hum. Agnieszka Smrokowska-Reichmann – Adiunkt w Katedrze Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego  w Krakowie,

mgr piel. Mariusz Pająk Konsultant Wojewódzki w dz. pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla woj. Świętokrzyskiego,

PATRONATU MEDIALNEGO udzielili:

TVP3 Kielce; Echo Dnia, Radio Kielce; Tematy.eu (pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego)

         Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konferencji, których nie sposób tu wymienić wszystkich imiennie.

 

Z poważaniem

Mgr Mariusz Pająk

Prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego

 

 

GALERIE:

LISTY GRATULACYJNE

LISTY GRATULACYJNE

PATRONATY - IX KONFERENCJA NAUKOWA

PATRONATY - IX KONFERENCJA NAUKOWA

FOTO Z IX KONFERENCJI

FOTO Z IX KONFERENCJI

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPROSZENIE B

Utworzono dnia 14.10.2019, 19:27

ZAPROSZENIE - A

Utworzono dnia 14.10.2019, 19:26

CERTYFIKAT 2019

Utworzono dnia 14.10.2019, 19:26

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 39

W tym miesiącu: 140

W poprzednim miesiącu: 173

Wszystkich: 15890