Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

IV KONFERNCJA NAUKOWA - 20.IX.2014r.

Utworzono dnia 09.10.2014
Czcionka:

Sprawozdanie z IV konferencji naukowej

 „CHOROBA ALZHEIMERA WYZWANIEM XXI WIEKU”

z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera oraz 5-lecia działalności Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego

zorganizowanej w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu OCHRONY i PROMOCJI ZDROWIA pod tytułem: Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych sprzyjających przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dniu 20.09.2014r. w gościnnych murach Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach – odbyła się konferencja naukowa poświęcona chorobie Alzheimera będącej wciąż wyzwaniem XXI wieku.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

RESMEDICA

KOMITET NAUKOWY

Dr n. med. Alicja Klich-Rączka

Adiunkt w Katedrze Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

Członek Zespołu d/s Gerontologii przy Ministerstwie Zdrowia, współautor Standardów Rozpoznawania i Leczenia Otępienia Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

Dr n. med. Dorota Kozieł

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przewodnicząca Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Adiunkt Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Redaktor Naczelna miesięcznika „Wspólne Tematy” i kwartalnika „Na temat”

PATRONAT HONOROWY:

 

Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej

Krzysztof Marek Słoń Senator RP;

Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski;

Adam Jarubas Marszalek Województwa Świętokrzyskiego;

Zdzisław Wrzałka Starosta Kielecki;

Wojciech Lubawski Prezydenta Miasta Kielce;

Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach;

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach;

Dr n med. Alicja Klich-Rączka Adiunkt w Katedrze Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann Adiunkt Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Redaktor Naczelna miesięcznika „Wspólne Tematy” i kwartalnika „Na temat”;

Dr n. med. Dorota Kozieł Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przewodnicząca Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

PATRONAT MEDIALNY:

TVP Kielce; Echo Dnia; Radio Kielce, Wrota Świętokrzyskie; Wici-Info;  Tematy.eu

SPONSORZY:

PODOPHARM, VALEANT; POLPHARMA

Otwarcia Konferencji dokonał Prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Kielcach – Mariusz Pająk. Następnie powitał zaproszonych gości w osobach:

p. Senator RP Krzysztof Marek Słoń;

p. dr n. med. Grzegorz Gałuszka Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Dyrektor Szpitala w Busku Zdroju, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach;

p. Dr n. med. Bogumiła Kowalczyk – Sroka Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa;

p. Dorota Szlufik Honorowa Przewodnicząca zarządu regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

oraz gospodarza siedziby SIPiP w osobie p. Zofii Małas, prelegentów i wszystkich uczestników konferencji.

 

W dalszej części konferencji głos zabrali obecni goście życząc m.in. z okazji 5-lecia działalności stowarzyszenia dalszych sukcesów, poparcia idei szerzenia wiedzy nt. choroby Alzheimera oraz owocnego udziału w konferencji dla wszystkich zebranych. Uczestnicy z uwagą wysłuchali wystąpień prelegentów, którzy przedstawili aspekty wynikające ze starzejącego się społeczeństwa po specyfikę choroby Alzheimera.

 

Pierwszy wykład wygłosiła p. dr n. med. Dorota Kozieł – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przewodnicząca Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego nt. „Problemy starzenia się społeczeństwa”.

Kolejne wystąpienie p. dr Elżbiety Jasińskiej spec neurolog, Kierownik Poradni Neurologicznej RESMEDICA dotyczył tematu - „Choroba Alzheimera – objawy, diagnoza, leczenie”.

Następnie p dr. n med. Alicja Klich-Rączka Adiunkt w Katedrze Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Członek Zespołu d/s Gerontologii przy Ministerstwie Zdrowia, współautor Standardów Rozpoznawania i Leczenia Otępienia Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego przedstawiła temat - „Otępienie zaawansowane – aspekty medyczne i opiekuńcze”.

Natomiast p. dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann Adiunkt Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Redaktor Naczelna miesięcznika „Wspólne Tematy” i kwartalnika „Na temat” zaprezentowała - „Plany demencyjne, jako współczesna odpowiedź na rosnącą liczbę seniorów z demencją”.

Po krótkiej przerwie kawowej kolejno prelegenci przedstawili swoje tematy: p. dr n. med. Grażyna Wiraszka – Wicedyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nt. „Problemy w opiece nad chorym z chorobą Alzheimera”. Następnie p. mgr inż. Aneta Oleszek – Prezes Zarządu PODOPHARM zaprezentowała ciekawy temat z dzieciny podologii – „Podoklamra jako innowacyjny system do korekcji wrastających paznokci”. Sesję wykładową zakończył p. mgr piel. Mariusz Pająk – Prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego – „Podsumował 5-letnią działalność Kieleckiego stowarzyszenia Alzheimerowskiego”.

 

Na zakończenie konferencji prezes stowarzyszenia podziękował wszystkim uczestnikom w ilości 100 osób za wytrwałość oraz złożył podziękowania dla przedstawicieli firm: PODOPHARM, VALEANT; POLPHARMA za wsparcie w działaniach organizacyjnych, promocyjnych i zaprezentowanie swoich wyrobów. Jak również podziękowania złożono poszczególnym mediom za objecie patronatem medialnym tak istotnego przedsięwzięcia pozwalającego po raz kolejny szerzyć wiedzę nt choroby Alzheimera.

 

Szczególne podziękowania składam dla członków stowarzyszenia i sympatyków w osobach: Maria Kowalczyk, Dorota Bator, Anna Malinowska, Edyta Biała, Barbara Skowron, Mirosława Marenin, Krystyna Bęben, Małgorzata Roszkiowicz, Beata Karbownik, Dorota Wozniak oraz panu Michałowi Skubik, którzy do końca intensywnie pracowali, nad rożnymi kwestiami organizacyjnymi dotyczącymi konferencji by na koniec móc cieszyć się sukcesem, jaki odnieśliśmy.

Jeszcze raz DZIĘKUJĘ za wszelką pomoc w przygotowaniach organizacyjnych do konferencji oraz pozostałym osobom zaangażowanym w pomoc, których nie sposób tu wymienić.

Z podziękowaniami

Mariusz Pająk - prezes

GALERIE:

ZAŁĄCZNIKI:

Prezentacja - 5 -lecie działalności Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego - podsumowanie 20.09.2014r.

Utworzono dnia 09.10.2014, 17:43

Program IV konferencji naukowej

Utworzono dnia 09.10.2014, 17:39

Zaproszenie

Utworzono dnia 09.10.2014, 17:39

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny