Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

         Inicjatorem powstania stowarzyszenia jest lek. med. spec. neurolog Elżbieta Jasińska oraz mgr pielęgniarstwa Mariusz Pająk. Do inicjatywy powołującej stowarzyszenie dołączył personel pielęgniarsko – opiekuńczy, oraz pozostali pracownicy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. Chcąc osiągnąć ten cel trzeba było zebrać odpowiednią ilość osób, by zawiązać Komitet Założycielski a następnie uzyskać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawy organizacyjne spoczęły w rękach mgr Mariusza Pająka.​

       Komitet Założycielski dnia 9 czerwca 2008 roku spotkał się na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II W Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76 za zgodą ówczesnej pani Dyrektor Anny Śleźnik oraz pani Grażyny Wróbel Kierownika Działu z wydzieloną częścią dla chorych na Chorobę Alzheimera. [1]

        Zebranie otworzył pan Mariusz Pająk, który przedstawił zebranym ideę założenia Stowarzyszenia pod nazwą: Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie.

Stowarzyszenie, którego celem nadrzędnym będzie towarzyszenie osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera

i znajdującym się w jej terminalnym okresie choroby oraz rodzinie i opiekunom,

działać będzie w szczególności poprzez udzielanie tym osobom pomocy medycznej, socjalnej, psychologicznej i duchowej.  

          Następnie 23 czerwca 2008 roku w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ulicy Jagiellońskiej 76 w Kielcach, odbyło się Zebranie Wyborcze Walnego Zebrania Członków Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.[2]

          Oficjalnie 03 marca 2009 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił: wpisać Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie pod nr KRS: 0000324758 do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.[3]

           Stowarzyszenie nosi nazwę „Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie” i w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem; działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami); ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie niniejszego statutu i z tego tytułu posiadającym osobowość prawną.[4]

            Stowarzyszenie zrzesza rodziny chorych oraz sympatyków.

            Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom i opiekunom w sprawowaniu opieki a także zatrudnionemu personelowi do sprawowania opieki.
 2. Organizowanie różnych form instytucjonalnej opieki we wszystkich aspektach życia osobom chorym, ich rodzinom i opiekunom.
 3. Wymiana informacji na temat problemów związanych z opieką i sposobów ich rozwiązywania.
 4. Organizowanie spotkań edukacyjno – integracyjnych dla opiekunów, rodzin i zatrudnionego personelu.
 5. Propagowanie poprzez media tematyki związanej z socjalnymi i medycznymi problemami wynikającymi z choroby Alzheimera.
 6.  Pomoc medyczna, pielęgniarsko – opiekuńcza, socjalna, materialna, prawna, psychologiczna i duchowa udzielana osobom z chorobą Alzheimera, (którzy cierpiąc znajdują się w jej różnych fazach) oraz ich rodzinom i opiekunom – będącymi członkami stowarzyszenia, w okresie pogarszającego się stanu ich zdrowia, w czasie umierania i okresie żałoby,
 7.  Podejmowanie wszelakich inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc osobom chorym, ich rodzinom, opiekunom oraz personelowi zatrudnionemu do sprawowania tej opieki.[5]

       Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie od momentu powstania cały czas się prężnie rozwija prowadząc różne formy działania tj. w zakresie pomocy przy pielęgnacji chorego – poprzez ciągłe pozyskiwanie środków medycznych (pielęgnacyjnych), jako darowizn na stowarzyszenie; w zakresie szerzenia wiedzy dotyczącej przebiegu choroby Alzheimera. W ramach projektów wspartych przez Gminę Kielce w latach 2012 i 2013 stowarzyszenie zrealizowało szkolenia pn. „ Życie Razem – edukacyjny program kompleksowego wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera”, jednocześnie przez ostatnie trzy lata (2010, 2011 i 2012 r.) prowadziliśmy w zakresie badań profilaktycznych – projekt: przesiewowe testy wykrywające początki choroby Alzheimera - wsparty przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

         Światowy Dzień Choroby Alzheimera na świecie obchodzony jest od 1994 roku, z tej okazji od 2009 roku Stowarzyszenie organizuje corocznie spotkania i konferencje.

          W ramach swej działalności prowadzi Grupy wsparcia oraz udziela indywidualnego poradnictwa dotyczącego holistycznej opieki nad chorym z chorobą Alzheimera.

           Współpracujemy:

 • z lekarzami specjalistami: neurolog, psychiatra;
 • psychologami;
 • wykwalifikowanym personelem medycznym w tym kadrą pielęgniarską;
 • opiekunami;
 • rehabilitanatmi, terapeutami zajęciowymi,
 • oraz z innymi zainteresowanymi podmiotami i organizacjami działającymi w podobnym obszarze.  

           W drugie piątki miesiąca o godz. 15.00 w Przychodni RESMEDICA ul. Mielczarskiego 105/3-4

prowadzona jest Grupa wsparcia. 

 

[1] Protokół z Zebrania Założycielskiego Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego z dn. 09.06.2008r.

[2] Protokół z Zebrania Wyborczego Walnego Zebrania Członków Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego z dn. 23.06.2008 r.

[3] Archiwum Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego – Zaświadczenie o dokonaniu wpisu z dn. 03.03.2009r.

[4] Statut Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego – rozdział I Postanowienia ogólne §1

[5] Statut Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego – rozdział II Cele i formy działania §10

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny