Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

23.09.2017r - SPRAWOZDANIE Z VII KONFERNCJI NAUKOWEJ

Utworzono dnia 26.11.2017
Czcionka:

Sprawozdanie z VII konferencji naukowej

„Choroba Alzheimera  a choroby współistniejące – opieka i pielęgnacja”

         Kolejny raz mięliśmy przyjemność zorganizować na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu  UJK w Kielcach VII konferencje naukową dotyczącą choroby Alzheimera pt. Choroba Alzheimera  a choroby współistniejące – opieka i pielęgnacja”, która odbyła się 23 września 2017 roku.

    Konferencja została zorganizowana z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA pod tytułem:  „Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego”.

Zadanie finansowane ze środków Gminy Kielce w 2017 roku.

         Otwarcia Konferencji dokonał mgr pielęgniarstwa Mariusz Pająk - prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Kielcach a następnie powitał zaproszonych gości                w osobach:

Krzysztofa Słonia – Senatora RP; Zofię Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; Mikołajczyk Ewę - Przewodniczącą Okręgowej Rady ŚIPiP; Beatę Nowak  – przedstawiciela Departamentu  Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego; Bogumiłę Kowalczyk -  Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kielcach; Konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa dr n. med. Bogumiłę Kowalczyk – Srokę; Dariusza Ździebło wraz z małżonką Iwoną – dyr. Domu Seniora Aktywni Zawsze przy ul. Peryferyjnej 15; wszystkich przedstawicieli innych organizacji pozarządowych  z terenu miasta Kielce, województwa jaki i z terenu kraju oraz prelegentów i wszystkich uczestników konferencji.

         W dalszej części konferencji głos zabrali obecni goście życząc dalszych sukcesów w działalności stowarzyszenia, popierając ideę szerzenia wiedzy nt. choroby Alzheimera oraz owocnego merytorycznego udziału w wykładach.

         Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, poruszono na niej wiele aspektów związanych nie tylko z chorobą Alzheimera ale też chorobami współistniejącymi, jak również omówiono szeroko pojętą opiekę i pielęgnację w chorobie Alzheimera.  Tematykę konferencji podzielono na sesje.

        W pierwszej kolejności przedstawiono najczęstsze problemy wieku starczego (dr n. med. Elżbieta Jasińska, dr Anna Kubicka – Anuszkiewicz, dr n. med. Magdalena Ziółkowska). Sesję zakończyła mgr Marcelina Kupis pomagając zebranym słuchaczom odpowiedzieć na pytanie: poruszając problem – Jak radzić sobie z emocjami występującymi u opiekunów rodzinnych?

         Sesja 2 poświęcona była problematyce chorób, które w znaczący sposób wpływają na pogorszenie funkcjonowania osób z zaburzeniami pamięci ( dr n. med. Rafał Cyrankowski, dr Jacek Antecki,  mgr Iwona Przybyło).

        W 3 części omówiono współwystępowanie zaburzeń psychicznych w przebiegu choroby Alzheimera (dr n. med. Grażyna Wiraszka, dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk). Na zakończenie tej sesji poruszono problemy związane z pielęgnacją skóry w aspekcie zapobiegania stopy cukrzycowej i odleżyn oraz omówiono stosowanie nowoczesnych opatrunków w pielęgnacji ran przewlekłych – mgr Barbara Kozłowska.

          Ostatnia sesja poświęcona była roli opiekuna medycznego w opiece nad pacjentem niesamodzielnym – mgr Bartosz Mikołajczyk; zwrócono też uwagę na problemy etyczne dotyczące zakończenia leczenia w chorobie Alzheimera – dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka. Również poruszono problem sytuacji prawnej chorych, którą omówił  Aplikant Adwokacki Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej - Tomasz Możdżeń. Sesje zakończył wykład p. mgr Zygmunta Wierzyńskiego Przewodniczącego Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, który przedstawił –  Polski Plan Alzheimerowski.  

            Za udział w konferencji uczestnicy otrzymali 3,3 pkt. edukacyjne.

            Na zakończenie konferencji prezes stowarzyszenia podziękował wszystkim uczestnikom za wytrwałość, oraz członkom stowarzyszenia za nieocenioną pomoc przy organizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

            Podziękowania złożono poszczególnym mediom regionalnym za objecie patronatem tak ważnego wydarzenia popularyzującego szerzenie wiedzy nt. choroby Alzheimera.

            VII konferencja zgromadziła 210 osób, które mogły poszerzyć swoją wiedzę nt. choroby Alzheimera.

             Mamy nadzieję, że wydarzenie to przyczyni się do poprawy opieki nad ludźmi, których choroba okradła z własnego „Ja”.

 

ORGANIZATORZY

Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

Konsultant Wojewódzki w dz. piel. przewlekle chorych i niepełnosprawnych

dla woj. Świętokrzyskiego,

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa dla woj. Świętokrzyskiego

RESMEDICA Poradnia Neurologiczna w Kielcach

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr n. med. Elżbieta Jasińska – Przewodnicząca

mgr piel. Mariusz Pająk – Zastępca Przewodniczącej, Konsultant Wojewódzki w dz. piel. przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla woj. Świętokrzyskiego,

Dr med. Katarzyna Gołuch

lic. Piel. Dorota Bator Specjalista w dz. piel. opieki długoterminowej,

KOMITET NAUKOWY nad konferencja objęli:

Prof. nadzw.  dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski

 Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;

Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

 Prorektor do Spraw  medycznych UJK w Kielcach

Dr n. med. Elżbieta Jasińska

Resmedica Poradnia Neurologiczna w Kielcach

Dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa dla woj. Świętokrzyskiego;

Dr n. hum. Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Adiunkt w Katedrze Terapii Zajęciowej

Zakład Klinicznych Form Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie

Dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł

Prodziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK,

Przewodnicząca Oddziału Świętokrzyskiego

 Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 

KONFERENCJĘ PATRONATEM HONOROWYM OBJĘLI:

Krzysztof Marek Słoń Senator RP;    Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski;    Adam Jarubas Marszalek Województwa Świętokrzyskiego;

Michał Godowski  Starosta Kielecki;     Wojciech Lubawski Prezydenta Miasta Kielce;     Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS);

Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek - Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;  

Dr n med. Dorota Kozieł - Prodziekan Wydziału Lekarskiego  i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach, Przewodnicząca Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego;  

Dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa dla woj. Świętokrzyskiego;

Mgr piel. Mariusz Pająk – specjalista w dz. opieki długoterminowej, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie piel. przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla woj. Świętokrzyskiego;

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych;

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej

PATRONATU MEDIALNEGO udzielili:

TVP3 Kielce; Echo Dnia, Wrota Świętokrzyskie; Radio Kielce; Tematy.eu (pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego)

 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konferencji, których nie sposób tu wymienić wszystkich imiennie.

            Szczególne podziękowania składamy Panu prof. dr hab. n med. Stanisławowi Głuszkowi za gościnne przyjęcie nas na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach.

 

Z poważaniem

Mariusz Pająk

Prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego

Elżbieta Jasińska

Kierownik Poradni Neurologicznej Resmedica w Kielcach

 

 

 

GALERIE:

FOTO Z VII KONFERENCJI

FOTO Z VII KONFERENCJI

PATRONATY

PATRONATY

ZAŁĄCZNIKI:

PREZENTACJA

Utworzono dnia 26.11.2017, 18:24

SPRAWOZDANIE VII KONFERNCJA

Utworzono dnia 26.11.2017, 17:47

PROGRAM

Utworzono dnia 26.11.2017, 17:45

ZAPROSZENIE

Utworzono dnia 26.11.2017, 17:43

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 3

W poprzednim tygodniu: 27

W tym miesiącu: 77

W poprzednim miesiącu: 159

Wszystkich: 18977